Федерация на Балканските народи. в-к „Духовна обнова“ бр.5/6, 1928г.

[pdf-embedder url=“https://protestantstvo.com/wp-content/uploads/2013/11/duhovna_obnova_5_6_1928_federatsia_na_balkanskite_dargavi.pdf“ width=“600″ height=“700″] Федерация на Балканските държави От Ню-Йорк до София Една Швейцария на Балканите блян невъзможен ли е? Духовна обнова, Г. VII, бр. 5-6 (V – VI.1928), с. 2-4. Стоян Кръстов Ватралски Преди да разискаме самия предмет и неговите задачи, нека си обясним: Що е държавна федерация и кои именно държави трябва да […]

Read More

Лондон и Красно село. в-к „Зорница“ бр.28, 1928г.

Ноел Едуард Бъкстон и Стоян Кръстов Ватралски Лондон и Красно село Сърдечности между английски министър и един скромен български писател Зорница, Г. XLIX, бр. 28, (10.VII.1929), с. 3. Става вече един месец откак Ноел Бъкстон е министър. Това събитие за нас, българите, е най-интересната и значителна из външния свят новина. Особено за нещастните малцинства. От времето […]

Read More