Статията е част от поредицата на Pastir.org по случай честването на 95г. от началото на Петдесятното движение в България и 200г. от началото на Протестантството по български земи. Цялата поредица можете да прочетете тук: http://pastir.org/news/95

д-р Теол. Доний К. Донев

Публикациите на кореспонденцията на първите петдесятни мисионери в България  намираме в периодичните издания на Асамблеи на Бога Confidence (Увереност), Pentecostal Evangel (Евангелски благовестител) и Later Rain Evangel (Благовестител на късния дъжд). По-голямата част от ръкописите са каталогизирани в архивите на деноминацията, където се съхраняват като лична кореспонденция и остават непубликувани до днес. Именно сред тези документи откриваме първото писмо на един от мисионерите за България, Иван Воронаев, който осъществява връзка с Асамблеи на Бога в Спрингфилд, Мисури.

Няколко са факторите, които водят до написването на това писмо. Като баптистки проповедник Воронаев преминава през гонение в Русия и с помощта на чужд паспорт успява да имигрира в Америка. Установява се на източния бряг, където започва активна проповедническа работа сред руските баптистки църкви и е редактор на списание „Истина и живот”. В архивите на Асамблеи на Бога се пази и брошурка с размишления за Бога, която Воронаев публикува около 1919 г. от името на своята църква, Руска Християнска апостолска мисия разположена на 14та улица (изток) No 335 в Ню Йорк.  По време на шестгодишната си работа сред руските баптисти, той неколкократно пътува до Лос Анджелис,  където за пръв път чува за Петдесятница.

През 1919 г. Воронаев приема петдесятното кръщение и заедно с църквата си напуска баптистката деноминация. След това започва да търси връзки с петдесятни общества. Настоящото писмо е написано във време, в което той търси Божието водителство за мисионерска работа в родината си. Следва текста на писмото, което се публикува на български за първи път:

“Руска християнска апостолска мисия в Ню Йорк

14та улица (изток) No 335, Ню Йорк

До:    Преподобния Е. Н. Бел

336 ул. Пасифик (запад)

Спрингфилд, Мисури

19 декември 1919

Уважаеми брате в Господа,

Ще Ви бъда много благодарен, ако обърнете внимание на писмото ми и ми отговорите. Ако обичате, бихте ли ми отговорили на следните въпроси:

1. Има ли в Русия американски петдесятни мисионери? Ако да,  дайте ми техните адреси. Това е от голяма важност за нас, руските петдесятни тук в Америка.

2. Имате ли адресите на някои руски петдесятни в Русия? Ако да, моля изпратете ми ги. Аз бях преследван от гоненията на правителството (които сега отслабнаха). Напуснах Русия преди седем години (бел. ред. маркировката е в оригинала) и въпреки че бях в Русия, нито веднъж не чух за Петдесятница. Проповядвах Евангелието в Русия (като бях баптист) и бях твърде дълбоко заинтересуван от духовните неща. Но както споменах, никога преди не бях чувал за Петдесятница.

Вече седем години съм в Съединените щати, шест и половина години работих между руснаците като баптистки мисионер от Американското баптистко мисионерско дружество.

Преди шест месеца Господ ме кръсти със Святия Дух и огън в Ню Йорк и тогава заедно с църквата напуснахме баптистката деноминация и станахме независимо общество свободни в Исус, проповядващи пълното Евангелие на Царството Божие.

За Петдесятница чух в Лос Анджелис, Калифорния преди пет години. Сега Господ изобилно благослови нашата Руска петдесятна асамблея. През тези шест месеца Бог кръсти около 30 вярващи в Святия Дух и прибави 21 души, които бяха спасени и кръстени във вода.

Нека бъде слава на нашия Бог и на Исус Христос. Алелуя!

Поздрави в безценното име на Исус!

Ваш в любовта на Исус,

И. Е. Воронаев.

P.S. Моля, молете се за Русия, където нуждата за спасението чрез Исус Христос е огромна, молете се и за нашата Асамблея в Ню Йорк”.