Един нов прочит на историята на Мис Стоун е нужен всеки път когато ВМРО прави своя официална политика, гонението на евангелски църкви в България. Без протестантските църкви и техните мисионери, вечни защитници на човешките права и свободи, нито Българският Великден и автокефалното българското православие (с помощта на мисионера д-р Елаяс Ригс и неговия авторитет пред американския пълномощен министър в Цариград, Джеймс Уилямс ), нито от Априлското въстание (с помощта МакГахан), нито партизанската дейност на ВМРО (с помощта на протестантската мисионерка Мис Елена Стоун) щяха да получат световно признание.

Аферата „Мис Стоун“ представлява отвличането на протестантската мисионерка Елън Стоун (гражданин на САЩ) и на нейната другарка Катерина Стефанова Цилка от четата на Яне Сандански и Христо Чернопеев на 21 август 1901 в местността „Подпряната скала“ по пътя от Банско за Горна Джумая (днешен Благоевград). Целта е да се получи паричен откуп, необходим за въоръжаването на Вътрешната македоно-одринска революционна организация (ВМРО).

След продължителни преговори в София и Самоков откупът – 14 000 златни турски лири, се получава на 18 януари 1902 година в Банско. Пленените жени са освободени на 2 февруари в Струмишко. Акцията допринася за полуляризирането на ВМОРО далеч извън пределите на Османската империя, за което спомага и самата мис Стоун със своите беседи в Съединените щати.

ДОКУМЕНТИ:

Моменти от историята на евангелската методистка епископална църква
из „ИЗГРЕВЪТ на БЯЛОТО БРАТСВО“ съставил Виргилий КРЪСТЕВ
6.10 Мис Елена М. Стоун (PDF)

Аферата „Мис Стоун“. Спомени, документи и материали (PDF)
съст. Константин Пандев, Мая Вапцаров
Издателство ОТЕЧЕСТВЕН ФРОНТ 1983

Comments