Строго секретно!
ІІІ Управление ДС
София, 15.ІІ.1958 год.

[…]

От редакционната колегия бил заличен характерен пасаж за становището на квакерите в Норвегия против устройването на норвежка територия площадки за направлявани ракети: Квакерите отбелязват иронично, че да бъдат посочвани направляваните ракети като “Отбранителни” оръжия, това значи да се иска да бъде включено в понятието „отбранителен“ нещо, което излиза извън границите на приемливото и разумното.“ Имаме и други данни за редица подобни случаи, които свидетелствуват „за духа на най-мракобесна реакция“, която владее в редакцията на „Църковен вестник“. (“Здравец” – Лука Келешев)

[…]

В адвентистката църква на ул. “ В. Коларов“ № 10 – София, всяка неделя от 18 часа се изнасят беседи с тенденциозно вражеско съдържание. Така например на 9 т. м. ДИНЮ П. ХАРБОВ, проповедник, изнесъл сказка върху „Откровението“. Присъствували около 600 души. Между другото засегнал „днешните събития, явяващи се като резултат от изпълнението на пророчеството“. Надигането и освобождаването на поробените раси – жълти, черни в Египет, Тунис, Алжир и др. било предсказано и трябвало да се изпълни. Освен това: „Човеците в последните години ще бъдат много учени и както виждате хората откриха звезди – спътнищи. Пуснаха в спътниците и кучета само да видят има ли Бог сред природата и откриха, че няма. Какво направиха с това? Само умирисаха небесата с труповете на смрадливи кучета.“

Добавил: „Стремежът на хората чрез конференции и лозунги да задържат и укрепят мира няма да успее, защото тъй предсказва Бог.“ Наближавала такава война чрез която щял да се „свърши светът”.

На 16 т. м. от 18 ч. ДИНЮ ХАРБОВ ще изнесе нова беседа за „Жената и червения звяр“.

В Адвентната църква има концентрация на вражески елементи. Бившият индустриалец КОМИТОВ от Сливен е редовен слушател на беседите на ХАРБОВ заедно със семейството си. (Справка от Стойчев).

Предлагам да се уведоми ГК на БКП, като се нареди на ръководството на Адвентната секта чрез председателя на Комитета по въпросите на Православната църква, и другите религиозни култове, изнасяните беседи да се написват предварително и след санкция на Комитета, четат в църквите. На всички по-важни беседи ще присъстват наши работници. Ще се усили агентурната работа около Адвентната църква. Ще се извърши документация по беседите на ДИНЮ ХАРБОВ. (Справка от Стойчев).
[…]

(АМВР, ф. 13, оп. 1, а. е. 1667, л. 122-126. Оригинал. Машинопис; Ангелов, В. Строго секретно…, цит. сб. с. 345-349.)