Християнството в Ямбол

1.Древна история
Християнство по ямболските земи има още през 5-6 век, когато Ямбол /тогава Диосполис – означава Божи град/ става епископски център между славянските племена в пределите на Византийската империя. По-късно, в създаденото българско царство, Ямбол продължава да процъфтява като център на християнството в южна България, особено след приемането на християнството за официална религия и превеждането на Библията от Кирило – Методиевите ученици по времето на цар Борис I

2. Възрожденска история
Към 1860 г. мисионери от създадения Американски комитет за работа с българите започват да обикалят градове и села в България. Дейността на мисионерите била насочена в две направления – откриване на училища и проповядване на Евангелието на разбираем български език.Едни от първите мисионери са д-р Алберт Лонг, пастор Чарлз Морз / автор на първите английско – български и българо-английски речници/, д-р Байнгтън / редактор на вестник „Зорница”/ и други.

През есента на 1865 г., по Димитровден /26 октомври по стар стил/, в град Ямбол за пръв път пристига мисионерът Байнгтън, който отсяда в Хаджи Желевия хан и организира първата среща с малка група ямболци. Най-голямо впечатление на хората прави липсата на кръстене и проповедта на Евангелието на разбираем български език.

Постепенно групата последователи се разраства и въпреки гонението, успява да се утвърди евангелско общество. През 1870 г. се открива Евангелско общообразователно училище с начални и прогимназиални класове. То просъществува до 1898 г., когато се откриват държавни училища.

3. Основаване на Евангелска църква в Ямбол
На 22 ноември 1874 г. е основана първата евангелска църква с пастор Никола Бояджиев. Започва „златният век” на евангелизма в Ямбол. Църквата открива много училища, достъпни за всички граждани, не само за мъже, но и за жени. По този начин Евангелската църква защитава правата на жената, чието положение не се е отличавало особено от това на мюсюлманката по онова време. Особено внимание се е обръщало на децата и младежите, като основната цел е била да се възпитават в нравственост и правилни ценности. Ето защо Евангелската църква си спечелва голямо уважение сред ямболското общество и за кратък период се умножава многократно.

4. Основаване на Евангелска Петдесятна църква в Ямбол
На 10 ноември 1929 година в Ямбол се основава Евангелската Петдесятна църква с ръководител Тодор Христов. Следват периоди на възход и гонения, но евангелската църква устоява.

5. Църквата днес
Днес, под ръководството на пастор Цонко Атанасов, ЕПЦ „Ветил” Ямбол работи за духовното укрепване на хората. Към нея функционират множество служения: група за хваление и поклонение, детско неделно училище, младежко служение, библейско училище /ORA International/, , служение за подпомагане на възрастни и самотни хора, семейно служение и др.