ПЕТДЕСЯТНОТО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

Иван Воронаев, Василий Колтович и Дионисий Заплишни със съпругата си тръгват на мисионерско пътуване от САЩ, където живеят и служат, за Съветска Русия. Пристигат в Цариград на 18 Май 1920 г., установяват се там временно, очаквайки входна виза за Русия. Това е бавен процес, затова те решават да посетят град Бургас, от където е съпругата на Заплишни.

Посрещнати топло от местните вярващи, руските мисионери имат възможност да споделят и проповядват.

По този начин първата Евангелска Петдесятна църква в България е основана през 1920 г. в Бургас. Следва основаването на църквата във Варна, където за тази цел пристига Иван Воронаев и прекарва известно време в служение. Следва основаването на църкви в Сливен, Стара Загора, София и други градове.

ПЕТДЕСЯТНАТА ЦЪРКВА – ВАРНА

Първата, макар и неръкоположена ръководителка на Църквата е майката на Йончо Дрянов – Сийка Дрянова. Жена със силна воля и голям потенциал, тя е привличала хората по улиците, за да чуят вестта за спасение. Заедно със съпруга си Никола те построяват салон в двора на къщата си, където стават първите събирания на младата църква. Сийка ръководи църквата цели 17 години, като оставя след себе си невероятен пример на християнски характер и посвещение.

През време на тоталитарния режим сина й Йончо Дрянов – вече пастир на църквата, е хвърлен за 13 години в затвора. Осъждайки го заедно с други пастири след показен лъжлив процес и обвинение –“американски шпиони” – властта “обезглавява” най-големите евангелски църкви.

Следват годините на големи гонения и тормоз върху вярващите. Конфискуван е имота на църквата в центъра на града. Въпреки преследването дейността на Църквата не престава и богослуженията продължават в края на града.

Най-големият растеж на Църквата е през годините непосредствено след идването на демокрацията в България: 1990-1993. Тогава, през 1992 старият имот в центъра на града е възстановен и е построена новата модерна сграда с около 600 седящи места. Църквата е част от световното Петдесятно движение (Assemblies of God) – най-многобройното протестантско движение в света. В рамките на страната тя е член на Петдесятната Деноминация, регистрирана през 1928 г. под името Съюз на Евангелските Петдесятни Църкви в България. Всички основни Евангелски Деноминации в страната са обединени под името Обединени Евангелски Църкви.

В Евангелска Петдесятна Църква Варна са служили пастирите: Йончо Дрянов , Йосиф Кокончев, Стойчо Стоев, а понастоящем пастир е Николай Кокончев. Доктринално църква ЕПЦ стои върху верските позиции на протестантската Реформация, започната от Мартин Лутер през 1517 г. в Германия.

ЕПЦ – Варна е модерна църква с разбираемо послание, съвременна госпъл музика и арт служение. Хората в църквата са предимно млади и на средна възраст. Целта на църквата е да прокламира спасение чрез вяра в Бога и Сина Му Исус Христос, както и да влияе в обществото за промяна, според Стандарта на Библията Христовото учение.