ЕПЦ – Карлово е основана през 1950 год. Тя е част от СЕПЦ – България. След основаването й вярващите са се събирали тайно – по домовете. Имало е период на гонение и разпръскване на вярващите. Но през месец октомври 1990 г. Бог говори в сърцето на пастор Панайот Нанчев да влезе в заветни взаимоотношения с църквата. Покорен на гласа на Св. Дух през м. октомври той и съпругата му Веска се преместват от гр. Пловдив в гр. Карлово.

От 1990 до 1996. църквата е била принудена да провежда своите богослужения в различни помещения и клубове не особено желана. През този период на преместване от зала в зала нещо красиво се случваше в духовния свят на град Карлово и района. Бог запалваше огъня на Святия Дух в сърцата на хората в цялата област. В резултат на тази милост от Бог се образуваха около осем малки църкви, които образуват район – Карлово.

През това време Бог изграждаше и служители под ръководството на пастора. Сега тези служители заедно с пастора се грижат за скъпоценните човешки души в района, така че нито едно семе да не остане на земята неприбрано.

През това време на духовно съграждане и гонение на църквата Бог ни учеше да прилежаваме в молитва и в практикуване на библейския пост. С вяра престоявахме пред Бог и очаквахме Той да се смили над нас и да ни намери място за провеждане на богослуженията. Слава на Бога, че Той говори лично на пастора със слово към цялата църква.

,,Ще определя място за народа си и ще ги насадя на свое собствено място. И нечестивите няма да ги притесняват вече както преди’’ 2 Царе 6:10

След това пророческо слово разбрахме, че Бог е решил да ни ,,насади на свое собствено място“, на което да провеждаме богослуженията си. През 1996 г. Бог ни даде малко от Неговата земя за притежание на Евангелска църква – Карлово. Започнахме да се молим и да вярваме на Бог за средствата, който са необходими за строежа на молитвения дом. На 2.07.1999г. с Божията милост и с вяра направихме първата копка. На това важно събитие за църкватавата и за цялата Карловска община присъстваха пастор Виктор Вирчев и пастор Младен Младенов.

В периода от 1999-2003 г.с Божията милост бе построен прекрасния нов молитвен дом за слава на Бога Отца, Сина и Святия Дух. Моливен дом, в който се проповядва чистото и неподправено Божие слово. Молим се за спасението на всички, който биха повярвали в нашия Бог, чрез нашето благовестие.