“БЪЛГАРСКИЯ УЧЕНИК” И НЯКОГАШНА АМЕРИКА…

През юни 1875 г. в цариградския български вестник “Напредък” излиза прелюбопитен текст. Той е поместен в рубриката “Дописки” и пристига от далечна тогава Америка, където наш сънародник – “Българския ученик”, както се подписва авторът- се подготвя за мисионерско бъдеще. Предварително ще споменем, че в немалко фрагменти той се доближава, при това доста години преди това, […]

Read More

Отвореност на ВЕБИ към културата

Д-р Вениамин Пеев Богословската наука е един от динамичните елементи на всяка култура, включително и българската. Големият евангелски философ на ХХ век Франсис Шефър (1912-1984) отправя основателен упрек към онези християнски дейци, които не разбират необходимостта от полезна взаимовръзка между християнство и култура: “Църквата е изоставила дълга си да бъде сол на културата”. Шефър интерпретира […]

Read More

Академичната дейност на ВЕБИ през последните години

Д-р Вениамин Пеев Тъй като досега не е публикувана официална информация за академичната дейност на преподавателите на ВЕБИ, ще се опитам с настоящата статия да запълня тази информационна празнота в публичното пространство. Искам да дам кратка, но обективна картина на авторските изяви през последните петнайсетина години, през които функционираха по-изявените евангелски школи, трансформирани във Висшия […]

Read More