Евангелската съборна църква на Сахат тепе (Архитектурни орнаменти – Пловдив)

Евангелската съборна църква на Сахат тепе (Архитектурни орнаменти – Пловдив)

    Евангелската съборна църква в град Пловдив се намира в северното подножие на Сахат тепе, на стръмната улица „Лейди Странгфорд“. След Кримската война американските мисионери пристъпват към изграждане на първите си станции в българските земи. Първият протестантски мисионер, посетил Пловдив през 1857 г., е преподавателят в цариградския „Робърт колидж“ доктор Сайръс Хамлинг.През същата година […]

Read More
Жилищна сграда на Джордж Марш – гр. Пловдив

Жилищна сграда на Джордж Марш – гр. Пловдив

IVAN KOLEV Жилищната сграда на американския мисионер Джордж Марш е строена през 1909г. Архитект на сградата е Камен Петков, който я е проектирал по скици на собственика Джордж Марш – мисионер. Сградата е строена със същия материал като близо разположената Евангелистка църква – видими каменни блокове, добивани от самото място с дебели фуги свързващо вещество. Сградата е разположена на ул. „Божидар Здравков” и е от последния ред къщи […]

Read More
Проучване, документиране и оценка на Евангелска църква, гр. Пловдив

Проучване, документиране и оценка на Евангелска църква, гр. Пловдив

 IVAN KOLEV Сградата на църквата е разположена в парцел с голяма денивелация при улиците „Лейди Странгфорд” и „Стефан Караджа”. Изградена е от камък, който е набавен при разбиването на скалите на самото място при оформяне на терена за бъдещата църква. Църквата е строена в неоготически стил, като в този стил няма аналог в града. Инициатор […]

Read More