Моменти от историята на евангелската методистка епископална църква

7. Американското научно богословско училище в Самоков (PDF)

  • Историческа справка
  • Първите ученици
  • Иван Димитров
  • Петър Василев
  • Банчо Тодоров
  • Иван Тодоров
  • Братя Тихчеви
  • Учениците стават проповедници
  • Кратки биографични данни за първите випускници
  • Евангелската църква в с.Хотанца, Русенско