Американo-българските отношения през призмата на Американския колеж в Самоков (1871-1929)

Американското училище в Самоков – АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ САМОКОВ Американo – българските отношения през призмата на Американския колеж в Самоков (1871- 1929) Джеймс Ф. Кларк пристига по българските земи 1850 г., изпратен е като американски мисионер от Американския съвет на комисионерите на чуждестранните мисии (АBSFM). Установява се първо в Пловдив, където основава мъжко училище през 1860 година. 1876г. прави доклад […]

Read More

СЕПЦ на 90 год. – 1948г: Прелом в историята на СЕПЦ – Велико Търново

проф. д-р Росица Ангелова-Георгиева, ШУ „Епископ Константин Преславски“ 1948 г. е преломна в историята на църквата във Велико Търново, защото тогава нейните досегашни членове методисти се присъединяват към Съюза на Евангелските петдесятни църкви в България. Причината за тази промяна е копнежът на малобройната след погромите на войната група за по-активен и задълбочен духовен живот. Вярващите […]

Read More

СЕПЦ на 90 год. – Петдесятни църкви създадени в България през 1927-1929 година

Село Красен Русенско 1927 5 души Никола Хар. Райчев Село Симеоново Харманлийско 1927 10 души Петко Петков Село Табан Русенско 1927 14 души Павел Ст. Рахнев Хасково 1927 23 души Кольо Цв. Стоянов Село Горно Черковище Казанлъшко 1927 9 сем. Кольо Цв. Стоянов Айтос Айтос 1928 4 души Дионисий Заплишний Село каленица Карнобатско 1928 5 […]

Read More