Войводовските чехи-протестанти

Войводовските чехи през погледа на съседите си 1 Марек Якоубек Марек Якоубек е преподавател към Катедрата по антропология и история във Философския факултет на Западночешкия университет в Пълзен. Научните му интереси са в областта на теорията на културата и етничността и по-конкретно са насочени към циганските/ромските общности и чешко-българските землячески връзки. Автор е на монографията […]

Read More
Преди 30г. Джони НОЕР пророкува падането на комунизма

Преди 30г. Джони НОЕР пророкува падането на комунизма

Преди точно 30 години, един проповедник влиза в България с послание за българските вярващи. Той ще го проповядва от Кричим и Меричлери, през Ямбол и Сливен, та чак до Варна, където на първото богослужение се събират над 4000 души, а в неделното 8000. Посланието е просто, но ясно. Всъщност, то съдържа точните думи, които агентите […]

Read More