Ямболци срещу „Валутния борд“ през 1879 г.

Ямболци срещу „Валутния борд“ през 1879 г.  През 1875 г. външният дълг на Османската империя достига астрономическия размер на 5,3 млрд. франка. За същата година се предвиждало 14 млн. турски лири, равняващи се на 60% от целия османски държавен бюджет, да отидат за погасяване само по лихвите на взетите заеми Засилването на данъчното бреме най-вече […]

Read More
Ямболци от старо време

Ямболци от старо време

Хараламби Баев: Ямболци от старо време (краеведски издирвания) „За Хари, най-добрия в часовете по история…” Горенаписаното не е мое автопосвещение, читателю, а са сърдечни слова на ямболеца, съученика и приятеля, без чиято щедрост тази книга така и щеше да си остане само в проект… Бъди все тъй неуморно отдаден на добротворството, Пламене! Авторът   Съдържание 1. Царственият […]

Read More