Евангелието във всички земи (Част 4)

България в периодичното издание на Методистката църква д-р Теол. Доний К. Донев Годишният алманах на методистката църква „Евангелието във всички земи” (The Gospel in All Lands) за 1892 отново споменава България на стр. 32-24, но сам с частична статистическа информация, която за съжаление не дава почти никакви сведения за състоянието на българските протестантски църкви. Това […]

Read More

Евангелието във всички земи (Част 3): Мъртва църква

България в периодичното издание на Методистката църква д-р Теол. Доний К. Донев „Евангелието във всички земи” („The Gospel in All Lands”) Ню Йорк, 1892, стр. 8 Броят съдържа статия на Преп. Д-р Джордж Дейвис, озаглавена „Мъртва църква”. Самото заглавие на статията, а и нейното съдържание са изненадващи, тъй като се отнасят за православна църква и […]

Read More

Евангелието във всички земи (Част 2)

България в периодичното издание на Методистката църква д-р Теол. Доний К. Донев „Евангелието във всички земи” („The Gospel in All Lands”) Ню Йорк, Февруари, 1889, стр. 96 Броят съдържа писмото на Стефан Томов писано на 28 декември 1888 от Свищов, което разказва за живота и младата смърт на един от учениците в мисионерското училище. Въпреки, […]

Read More