Ямболци от старо време

Ямболци от старо време

Хараламби Баев: Ямболци от старо време (краеведски издирвания) „За Хари, най-добрия в часовете по история…” Горенаписаното не е мое автопосвещение, читателю, а са сърдечни слова на ямболеца, съученика и приятеля, без чиято щедрост тази книга така и щеше да си остане само в проект… Бъди все тъй неуморно отдаден на добротворството, Пламене! Авторът   Съдържание 1. Царственият […]

Read More

Мисионерски училища в България по време на Възраждането

Весела Илиева, Момчил Петров и Доний К. Донев Българското Възраждане дължи своя успех на един продължителен процес на обществено образование, който пробужда личното и национално самосъзнание. През 1806г. е издадена първата българска книга, а през 1824 Рибния буквар. Около 1835г. настъпва образователна реформа, а две години по-късно първата българска печатница започва да функционира. През 1844г. […]

Read More