Сийка Дрянова

Сийка Дрянова

На Учредителния конгрес, който се провежда  от 28 до 31 март 1928 г. в Бургас под ръководството на Николай Николов е учреден Съюз на Евангелските петдесятни църкви в България (СЕПЦ). По време на работата му е изработен и приет устав на СЕПЦ. Подобен форум се провежда и през април с.г. в Русе. Представители в него […]

Read More
ОЩЕ ВЕДНЪЖ за Сийка Дрянова

ОЩЕ ВЕДНЪЖ за Сийка Дрянова

Като противовес на това състояние е евангелизаторското служение на пастир П. Мишков във Варна до 1919 година, когато се налага да се разшири църковната сграда, поради големия брой новообръщенци. По-късно една от неговите ученички Сийка Дрянова ще премине към петдесятната църква и ще разгърне широко евангелизационно служение… На Учредителния конгрес, който се провежда  от 28 […]

Read More