Американският колеж в Самоков

Христо Ярловски Американският колеж има своята 60-годишна история, свързана със Самоков. Първоначално колежът е открит в Стара Загора, но след една епидемия от коремен тиф в тамошния край се взима решение да се намери друг български град, населението в който има по-добри хигиенни навици. Американските мисионери се спират на спретнатото и чисто градче в подножието […]

Read More

За Андрей С. Цанов и за създаването на Българското евангелско дружество през 1875 г. в Самоков

Елена Хаджиниколова [PDF] Създаването на Българското евангелско дружество през 1875 г. в Самоков се приема за лична заслуга на Андрей С. Цанов, изтъкнат български политик и общественик, богата творческа личност, която е малко позната в българската историографията. Андрей С. Цанов е известен преди всичко със своите литературни творби и със списването на няколко евангелистки списания. […]

Read More

Американското научно богословско училище в Самоков

Моменти от историята на евангелската методистка епископална църква 7. Американското научно богословско училище в Самоков (PDF) Историческа справка Първите ученици Иван Димитров Петър Василев Банчо Тодоров Иван Тодоров Братя Тихчеви Учениците стават проповедници Кратки биографични данни за първите випускници Евангелската църква в с.Хотанца, Русенско

Read More