ПЕТЪР ДЪНОВ И MЕТОДИЗМЪТ

Хари Салман Когато двадесет и осем годишният Петър Дънов пише през 1893 г. своето есе за миграцията на тевтонските племена и християнизирането им, той е студент по теология в методисткия универитет в Бостън, САЩ. Предната година той е завършил висшето си образование по теология към методистка семинария в Медисън, Ню Джърси. Шест години по-рано, през […]

Read More

Петър Дънов и протестантите

Изтегли PDF Медийната инициатива относно Ванга и Дънов извади на бял свят два важни исторически документа, които имат отношение към евангелските църкви в България и по-специално, класическите деноминации съществуващи в структурата Обединени евангелски църкви (известна още като Евангелски алианс или ОЕЦ, с официален печатен орган „Евангелски вестник”). Единият от тях е сборника на Вергилий Кръстев […]

Read More

Петър Дънов: Миграция и християнизиране на германските племена

Изтегли PDF: Миграция и християнизиране на германските племена Oколо медийната инициатива относно Ванга и Дънов се появиха два важни исторически документа, които имат отношение към евангелските църкви в България и по-специално, класическите деноминации съществуващи в структурата Обединени евангелски църкви (известна още като Евангелски алианс или ОЕЦ, с официален печатен орган „Евангелски вестник”). Единият от тях […]

Read More