АФЕРАТА Мис Елена М. Стоун

Един нов прочит на историята на Мис Стоун е нужен всеки път когато ВМРО прави своя официална политика, гонението на евангелски църкви в България. Без протестантските църкви и техните мисионери, вечни защитници на човешките права и свободи, нито Българският Великден и автокефалното българското православие (с помощта на мисионера д-р Елаяс Ригс и неговия авторитет пред […]

Read More