Pastor Hristo Kulichev in John Piper’s book CORONAVIRUS AND CHRIST

Pastor Hristo Kulichev in John Piper’s book CORONAVIRUS AND CHRIST

Published on May 10, 2020 by Benjamin J. Montoya Chapter 11: Loosening Roots to Reach the Nations Finally, “in the coronavirus God is loosening the roots of settled Christians, all over the world, to make them free for something new and radical and to send them with the gospel of Christ to the unreached peoples […]

Read More

ДВЕ УЧИТЕЛКИ ОТ ЧЕХИЯ ПРЕПОДАВАТ ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕДИ ОСВОБОЖДЕНИЕТО

ДВЕ УЧИТЕЛКИ ОТ ЧЕХИЯ ПРЕПОДАВАТ ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕДИ ОСВОБОЖДЕНИЕТО В рамките на Османската империя и при силния гръцки духовен натиск през ХІХ в., българският народ успява да изпълни програмата, която начертава пред него отец Паисий още в средата на ХVІІІ в. Хилендарският монах в своята скромна по обем, но огромна по значение „История славянобългарска“ […]

Read More