Американският баптистки историк Линъс Брокет за богомилството като предвестник на протестантската Реформация

Георги Василев [PDF] Какво е удивителното в този труд? Първото нещо, което се откроява, това е отлично съставената картина на историческото развитие разпространение на богомилството. При това във време, когато изследванията върху богомилството и катарството се броят на пръсти. Нека споменем някои от тях. В началото на 1876 година излиза и “История на българите” на […]

Read More