Rev. Shoomkoff at IMMANUEL BAPTIST CHURCH – 1902

IMMANUEL BAPTIST CHURCH | Cambridge Chronicle, 8 November 1902 Rev. Arthur H. Gordon will preach at the morning service tomorrow on ‘An Expensive Religion,“ and at 7.30 p.m. will give his sixth talk on Jonah, the subject being „The Man with a Creed.“ The monthly church social will be held next Wednesday evening. Tuesday Ktternoon […]

Read More

Американският баптистки историк Линъс Брокет за богомилството като предвестник на протестантската Реформация

Георги Василев [PDF] Какво е удивителното в този труд? Първото нещо, което се откроява, това е отлично съставената картина на историческото развитие разпространение на богомилството. При това във време, когато изследванията върху богомилството и катарството се броят на пръсти. Нека споменем някои от тях. В началото на 1876 година излиза и “История на българите” на […]

Read More