Българското Евангелско Дружество и Възраждането

Зорница, Г. 45, бр. 25 (сряда, 24.VI.1925), с. 1 -2. Владимир Тодоров Епохата на Ренесанса в Италия и Франция през XV и XVI век се ознаменува с постепенното отърсване на литературата, философията и главно изкуствата от реакционното влияние на средновековната църковна схоластика и на пакостния клерикален дух и с обръщане поглед към гръцкия и латинския […]

Read More

Юбилеен събор на Българското Евангелско дружество

Пловдив, 13-17.04.1900 г. Християнски свят, Г. IX, бр. 5 (V. 1900), с. 1. Българското Евангелско Дружество отпразнува тази година най- тържествено 25-та годишнина на своето организиране. Годишният събор с особено приготвена програма се държа в Пловдив от 13-й до 17-й миналий м. април. На този събор присъствуваха почти всичките евангелски пастири и проповедници от Южна […]

Read More

Историята на Българското Евангелско Дружество

Зорница, Г. 45, бр. 25 (сряда, 24.VI.1925), с. 2. А. С. Цанов Безспорно е, че през последните 50-60 години евангелизмът е играл, и сега играе, важна роля във Възраждането и напредъка на народа ни: в религиозно, научно, политическо и в други отношения, и сигурно е, че за в бъдеще той ще играе още по-обширна роля […]

Read More