Ямболци срещу „Валутния борд“ през 1879 г.

Ямболци срещу „Валутния борд“ през 1879 г.  През 1875 г. външният дълг на Османската империя достига астрономическия размер на 5,3 млрд. франка. За същата година се предвиждало 14 млн. турски лири, равняващи се на 60% от целия османски държавен бюджет, да отидат за погасяване само по лихвите на взетите заеми Засилването на данъчното бреме най-вече […]

Read More