ПРОТЕСТАНТСКА ПРОПАГАНДА И БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ В СТАРА ЗАГОРА

ПРОТЕСТАНТСКАТА ПРОПАГАНДА И БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ В СТАРА ЗАГОРА

ОТ РЕГИОНАЛНОТО КЪМ НАЦИОНАЛНОТО. ПРОСВЕТНОТО ДЕЛО И МУЗЕИТЕ, 2016

PROTESTANTISM AND BULGARIANS IN STARA ZAGORA
(50s – 70s of XIX century.)

Vanya Doneva

Protestant missions in the Bulgarian lands are entwined in the process of Bulgarian national revival in the nineteenth century. Protestant centers of activity in the second half of the nineteenth century. Should not be judged unilaterally. It is difficult to examine the work chronologically the Protestant Centre in Stara Zagora because the information is fragmentary. Documents are scarce and memoirs reflect subjective events. Objectivity requires to note that the Protestant propaganda fails to change the religious orientation of the Bulgarians, but stimulate the development of education in the city, changing attitudes towards girls and met locals various technical innovations – incl. sewing machine. It provokes the emergence of the first women’s association in the city. By spread by missionaries literature enriches knowledge and expand mental horizons of the spirited part of the Bulgarian society and contribute to its’ adaptation to modernity. Download

 1. Ценкова, Ваня. Протестантската пропаганда и българската общност в Стара Загора /50-те – 70-те години на XIX в./. – В: Сб. „От регионалното към националното”, Просветното дело и музеите, В. Търново, 2016, с. 37-54.
 2. Протестантската пропаганда в Ески Загра. – В: Societas classica, 5, В. Търново, 2011, с. 147-164.

 

ВАНЯ ТРЕНДАФИЛОВА ДОНЕВА-ЦЕНКОВА

Родена в Стара Загора на 25.01.1967 г. Завършва СУ „Св. Кл. Охридски”, специалност „Архивистика” през 1992 година. В Регионален исторически музей – Стара Загора работи от 2000 г. като екскурзовод и от 2006 г. като  уредник в отдел „История на България ХV-ХІХ в.”. От 2011 г.  е главен уредник на музея.         

2004 г.

 1. Ценкова, В. и М. Минкова. Стара Загора, културно-исторически забележителности (дипляна). – Ст. Загора, 2004

2005 г.

 1. Минкова, М. и В. Ценкова. Монетите на Августа Траяна (дипляна). – Ст. Загора,  2005 г.
 1. Красимир Калчев (1954-2004). In memoriam. – ИМЮИБ, 21, Бургас, 2005, с. 289-291.

2006 г.

 1. Три варианта на интеграция на археологически обекти в съвременния архитектурен облик на Стара Загора. – ИМЮИБ, 22, Бургас, 2006, с. 182-186.

2007 г.

 1. Апостолите в революционното движение през периода 1869-1875 г. (Християнската символика в националноосвободителното движение). – В: [Сто и тридесет] 130 г. Старозагорска епархия, Ст. Загора, 2007, с. 111-115.
 1. 100 години Старозагорски исторически музей. – ИМЮИБ, 23, Сливен, 2007, с. 246-247.
 2. Стара Загора през погледа на френските пътешественици (ХV – 40-те год. на ХХ в.). – Изв. СЗИМ, 2, Ст. Загора, 2007, с. 383-388.

2008 г.

 1. Руско-турската освободителна война 1877-1878 г. в бъдещата експозиция на Старозагорския музей. – В: [Петдесет] 50 години Национален парк-музей „Шипка”. 130 г. от Руско-турската война 1877-1878 г. и Шипченската епопея. Материали от научни изяви на НПМ „Шипка-Бузлуджа”, посветени на годишнините, Казанлък, 2008, с. 178-183.
 2. Ески Загра на страниците на Цариградски вестник (1850-1856). – В: Националноосвободителните движения в Българските земи и тяхното отразяване в музеите, Чипровци, 2008, с.129-132.
 3. За археологията и иманярството. – В: По пътя на миналото (сб. научни статии по повод 65-годишнината на д-р Георги Китов), С., 2008, с. 85-87.
 4. Старините – свидетелства за историята на град Стара Загора. – Изв. СЗИМ, 3, Ст. Загора, 2008, с . 204-212.
 5. За светите новомъченици Трендафил Загорски и Игнатий Старозагорски. – В: Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, 3 – 2, В. Търново, 2008, с. 41-48.
 6. Музеят и медиите – възможности за комуникации. – В: Добри практики на музеите с медиите, Ст. Загора, 2008, с. 25-32.

2009 г.

 1. „Цариградски вестник“ – източник на информация за живота в Ески Заара. – В: Societas classica. Култури и религии на  Балканите, в Средиземноморието и Изтока, 4, В. Търново, 2009, с. 267-276.
 2. Ценкова, В. и Г. Илиев. Добрите практики на музеите с медиите – един полезен форум. – ИМЮИБ, 24, Сливен, 2009, с. 308-312.
 3. Първостроителите на Стара Загора (дипляна), Ст. Загора, 2009.

2010 г.

 1. Д-р Хрисант Бодуров – „телесен и духовен лекар” на българите в Ески Загра. – ИМЮИБ, 25, Сливен, 2010, с. 193-207.
 2. Димитрова, С. и В. Ценкова. Постоянната експозиция на РИМ – Стара Загора – постижения, проблеми и алтернативи. – В: Добри практики: постоянни и временни експозиции – проблеми и постижения, Хасково, 2010, с. 9-11.

2011 г.

 1. Протестантската пропаганда в Ески Загра. – В: Societas classica, 5, В. Търново, 2011, с. 147-164.
 2. Благотворителността и дарителството през Възраждането в спомените на Хаджи Господин Славов. – Изв. на ИМ Кюстендил, 17, Кюстендил, 2011, с. 171-176.

2012 г.

 1. Знамето на Старозагорското въстание от 1875 г. – В: Юб. сб. – Доклади и научни съобщения от V нац. научна конф. «От регионалното към националното – история, краезнание и музейно дело» на ИМ – Полски Тръмбеш, В. Търново, 2012, с. 102-109.
 2. Димитрова, С. и В. Ценкова. Новая экспозиция старозагорского музея – зеркало актуальных проблем болгарского музейного дела. – В: Самарский край в истории России, 4. Материалы Межрегиональной научной конференции, посвященной 160-летию Самарской губернии и 125-летию со дня основания Самарского областного историко-краеведческого музея им. П. В. Алабина, Самара, 2012, с. 250-253.
 3. Готварската книга на П. Р. Славейков – най-старият рецептурник на български език. – В: Храната – сакрална и профанна, 2, Габрово, 2012 г, с. 225-238.
 4. Съграждането на православните храмове в Стара Загора през Възраждането. – В: Societas classica, 6, В. Търново, 2012, с. 390-400.

2013 г.

 1. Димитрова, С. и В. Ценкова. Музейни практики по отбелязване на годишнина на събития и личности. – В: Юб. сб. от нац. научна конф. «От регионално към национално – история, състояние, и тенденции на българския музей», В. Търново, 2013, с. 149-170.
 2. Съграждането на православните храмове в Стара Загора през Възраждането. – В: Societas classica. Култури и религии на  Балканите, в Средиземноморието и Изтока, 6, В. Търново, 2013, с. 390-400.
 3. Hrisant Bodurov and his first attempt at public health during Bulgarian revival. – In: International Annual for History and Philosophy of Medicine, 6, Sofia, 2012, p. 26-30. 

2014 г.

 1. Атанас Трифонов Илиев – изследовател на миналото, документиращ настоящето, с поглед към бъдещето. – В: Сб. доклади и научни съобщения от VІІ нац. научна конф. «От регионално към национално – дарителството», В. Търново, 2014, с. 397-401.
 2. Димитър Йоцов и Стара Загора. – ИМЮИБ, 26, Ст. Загора, 2014, с. 127-131.

2015 г.

 1. Димитър Йоцов и Александър Екзарх (по следите на един дарен документален архив). – В: Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, 7, Велико Търново, с. 425-437.
 2. Средновековна Стара Загора – митове и легенди. – Известия на Старозагорския исторически музей, 5, Ст. Загора, 2015, с. 58-62.
 3. „Из историята на града Стара Загора” или една забравена поредица публикации на Атанас Т. Илиев. – Изв. на Старозагорския исторически музей, 5, Ст. Загора, с. 106-115.
 4. [Сто и четиридесет] 140 години от Старозагорското въстание. – История, ХХІІІ, 5, с. 552-553.

2016 г.

 1. Ценкова, Ваня. Протестантската пропаганда и българската общност в Стара Загора /50-те – 70-те години на XIX в./. – В: Сб. „От регионалното към националното”, Просветното дело и музеите, В. Търново, 2016, с. 37-54.
 2. Ценкова, Ваня. Паметта за Старозагорското въстание в спомените на А. Т. Илиев. – В: Изв. на Старозагорския исторически музей, VI, Ст. Загора, 2016, с. 66-77.
 3. Ценкова, Ваня и Вера Бонева. Дигитален каталог на изложбата „Сътворяването на свободата – Априлското въстание в българското изкуство”. – В: http://www.museology.bg/bg/library, В. Търново, 2016.
 4. Ценкова, Ваня. Фотодокументална изложба „Старозагорското въстание /1875 г./ – прелюдия към свободата. – В: Изв. на Старозагорския исторически музей,VI, Ст. Загора, 2016, с. 205-236.
 5. Ценкова, Ваня. Съграждането на православните храмове в Стара Загора през Възраждането. – В: сп. „Аязмо”,7, Ст. Загора, 2016, с. 23-31.
 6. Ценкова, Ваня. Старините – свидетелства за историята на град Стара Загора. – В: сп. „Аязмо”,5, Ст. Загора, 2016, с. 12-16.