Павел Василев

Името на пастир Димитър Фурнаджиев завинаги ще остане в духовния, културния и социалния живот на нашата страна с неуморната си обществена дейност през първата половина на XX век.

Димитър Фурнаджиев идва на този свят в дома на заможното евангелско семейство на Никола Фурнаджиев в гр. Банско през 1867 г. Той получава първоначалното си образование в родния си град. След това родителите му го изпращат за три години в Научно-богословското училище в гр. Самоков. След завършването и прибирането му в Банско, младият Димитър проявява желание да продължи образованието си в Америка, въпреки, че издръжката му не била осигурена. Родителите му били много притеснени, но въпреки всичко дали своето благословение и през 1888 г. той заминава за Америка.

През годините 1889-1898 Д. Фурнаджиев, при много тежки условия учи и завършва колеж и Богословска семинария в гр. Принстън. Там той е ръкоположен за пастир. В същия град Д. Фурнаджиев среща другарката си в живота Зорица Караиванова и се оженват.

Завръщайки се в България, младото пастирско семейство получава назначение от Евангелската съборна (конгрешанска) църква в гр. Кюстендил. Това е първата църква на пастир Фурнаджиев, където той работи от 1899 до 1906 г. След това семейството е преместено в църквите в гр. Хасково (1906-1907 г.), Пловдив (1907-1911 г.) и София (1911-1931 г.).

Навсякъде в своята работа за Бога със своята солидна подготовка и ерудиция, ползващ свободно английски език и връзките си по света, пастир Фурнаджиев е търсен и използван и оставя дълбока следа в нашето обществено съзнание. Той е включван и изпращан от Църквата, държава и различни организации в делегации и мисии за чужбина при защитата на българските интереси и осигуряване на помощи.

През 1903 и 1920 г. той е наново в Америка, през 1913 и 1922 г. в Лондон, през 1919 г. – в Париж, през 1937 г. – в Единбург.

От страна на международни църковни и хуманитарни организации, като „Международен мир чрез църквите“, „Вяра и живот“ и др., пастир Фурнаджиев при своите пътувания в чужбина е осигурявал помощи за пострадалите от войните и земетресенията през 1928 г. в Пловдив, Чирпан и околностите.

В Дирекция по изповеданията към Министерството на външните работи, в продължение на 32 години, пастир Фурнаджиев е постоянен представител на всички евангелисти в България, а за 26 години – председател на Българското евангелско дружество (БЕД).

Пастир Фурнаджиев е бил инициатор за създаването на Евангелска семинария в гр. Самоков, където след 1931 г., той става неин ректор, а и пастир в местната църква. Междувременно, той е автор на различни брошури, статии и книги. Той е търсел възможности за повишаване образованието на много надеждни младежи, дори ги е изпращал с връзките си в Англия и Америка за получаване на солидна богословска подготовка.

Пастир Фурнаджиев е работил до последните дни от живота си, като на 30 януари 1944 г. в гр. Самоков преминава в невидимия свят на 77 годишна възраст.

Comments