Стоян Ватралски в София

Духовна обнова (Пловдив), Г. IV, бр. 6 (VI.1925), с. 15.

Миналият брой на „Духовна Обнова“ беше излезнал вече от печат, когато се научихме за завръщането на г. Стоян К. Ватралски от Америка. Макар и късничко, нам е приятно да отбележим в списанието си за неговото благополучно завръщане, като благодарим Богу, че го е пазил жив и здрав, да го имаме пак помежду си.

Защото, той ни е нужен още. Както и Вазов е казал: „Ние нямаме друг поет у нас, който да пее и ратува за „първом правда“. Неговото „Битие“ и „Първом правда“ – две ценни стихотворни сбирки, тепърва ще се сбъдват. Събитията едно подир друго идат, да докажат истинността и пророческия дух на Ватралсковите стихове. „Без правда, мир няма и не може да има“. Така пееше Красно-селският поет и всеки ден ни учи, че думите му носят божествения печат.

Едно писмо от Ню-Йорк до редакцията ни казва:“Американският свят показа по-голям интерес към неговата мисъл и идеи, отколкото вие там в България. Неговата визита и мисия (цяла година) в Америка излезе много сполучлива. Надмина очакванията ни. Всякъде е бил приет и третиран като Celebrity (знаменитост). Ето, за пример, тук, в Ню-Йорк в International House бе поканен като гост за цяла седмица. Днес се срещна на трапеза с главните и най-прочути пастири в Ню-Йорк. Вие знаете, това що значи. Той бе поканен тоже от главния редактор на в. „Times“, най-големия вестник в Ню-Йорк. И всичко това става заради България“.

Ние приветстваме християнския поет с нашето българско „добре дошел“ в Красно село, от дългата и плодотворна визита в голямата задокеанска република. Не се съмняваме, че неговите сказки и статии там ще имат благотворно влияние за нашия народ.

Ние се надяваме, че г. Ватралски ще ни удостои с някоя статия за своето посланство в Америка, за да посочим на читателите си какво значи едногодишно престояване на наше влиятелно лице в Америка. За съжаление, това не е познато и на ония, които редят вътре съдбините на отечеството ни. Нашите правителствени кръгове, запример, не знаят, че г-н Ватралски в Америка е направил много нещо за България, за да го използуват и подкрепят в понататъшната мисия. В едно писмо от Америка до нас се пише: „Ако г-н Ватралски не стигне жив, ще го търсите от сръбското правителство, за което е говорил публично неприятни нему факти“. Ние ще имаме случай да изнесем повече историйка за неговата (на г-н Ватралски) мисия в Америка.