Кралю (Крали) Кралев от СЕПЦ-Бургас и дъновистите…

СЕПЦ-1946г.: Избрана е и комисия за предложенията, в която влизат:

  1. Кузманов
  2. Йосиф Кокончев
  3. М. Нинов
  4. Е. Куриян
  5. Н. Ценков
  6. Ст. Купенов.

Квестори на събора са п-р Т. Енчев (ЕПЦ-Подуене), (не п-р) Кр. Кралев (Кралю (Крали) Кралев) от Бургас и п-р Ив. Стойчев (ЕПЦ-Сливен)

19.1. БРАТСКИЯ САЛОН В БУРГАС И АРХИВА: Уточнение от Вергилий Кръстев – съставител на „Изгрева” „Изгревът”, т. 30, е том за Сава Калименов.

И още няколко човека има, които бяха изгонени от България, заради тези подписи срещу „Изгревът”! Тук се споменава непрекъснато за Кралю Кралев. Той е най-големия предател, изпратен да разруши всичко! И той го разруши, заедно с дъщеря си! За справка, виж – „Какво направиха всички протестанти, дошли при Учителя Дънов?” Всички са от един дол дренки! А най-големия предател, е Кралю Кралев – с. 399 от „Изгревът”, т. 24. НИКАКЪВ МИР НЯМАШ В ДУШАТА СИ! ПРЕДАТЕЛИТЕ НЕ МОГАТ ДА ИМАТ МИР! ТЕ СИ ОСТАВАТ ВЕЧНИ И БЕЗСМЪРТНИ! ДА ЖИВЕЯТ ВЕЧНО, ИЗГОНЕНИ ОТ БЪЛГАРИЯ! ПОКЛОН ПРЕД ОНЗИ, КОЙТО ВИ ИЗГОНИ!

 

21.1.2. Има едно изказване от Учителя Дънов: „От протестантин, окултист не става!”

ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ КНИГАТА „ЗАЛЕЗЪТ” Вергилий Кръстев 

I ЧАСТ

53.1. В настоящето изложение на Милка Кралева, непрекъснато твърди, че аз съм се оженил, за да се докопам до архива, който пази баща й Кралю Кралев. А това изобщо не е вярно! А защо ли? Ще Ви разкажа.

53.2. Този архив, който отиде при тях, аз съм го подготвял 10 години! Подготвям го, опаковам го в кашони и на следващия ден, когато отивам -този архив го няма! Питам: „Къде са кашоните?” Не отговарят, а мълчат!

Това Вие може ли да изтърпите? Това не е един път, а цели 10 години!

53.3. Тези материали ги предаваше „майстор Борис” на различни хора, за да докаже, че е още работоспособен!

Това бяха мои идеи, и мой план! И като видях какво прави, аз замълчах, и той спря да разказва това и онова.

Борис Николов беше напуснал тялото си. Как е възможно? Възможно е! Вие наблюдавали ли сте възрастните хора, и не забелязвате ли, че това не са същите хора, които сте познавали преди това? А са други!

53.4. „Майстор Борис”, започна да прехвърля материалите на Кралю Кралев! Аз знаех това.

Но най-възмутителното бе, че той 3 пъти ходи в Бургас да иска Милка Кралева за жена! Той е на 75 години, а Милка – на 25!

Как Ви се струва всичко това? Отговорете.

Кралю Кралев мълчи, и се прави, че нищо не се е случило! Ама съвсем нищо!

53.5. Когато аз бях принуден да се намеся, „майстор Борис” беше против един мой брак с нея! Противодействуваше! Но не сполучи!

А защо не сполучи, ще Ви разкажа сега. Но после се намеси, и Милка Кралева с баща си ме напусна. Направиха ме на нищо!

Що унижение и подигравки от тяхна страна, трябваше да издържа! Не е за разправяне! Помня ги!

53.6. Разплатил съм се с тях! Нищо не им дължах. Никакви пари! И не мога да бъда упрекнат, че съм ги използвал!

23.1. БЕЛИТЕ БРАТЯ В БУРГАС ПРОТИВ МИЛКА КРАЛЕВА.

Обяснение от Вергилий Кръстев – съставител на „Изгрева”

23.1.1. Защо се обединяват белите братя в Бургас срещу Милка Кралева?

Отговорът е много прост. На нейно име е салона на Братството, на нейно име е издателството „Сила и Живот”.

Всички знаят, че са протестанти, и че са дошли от там! Там е заровено „кучето”, от времето на старите българи. И всички знаят, къде е заровено кучето.

23.1.2. Аз споменах вече няколко пъти, че на жени не се предава никакво ръководство!

Но това не се приема, понеже нямат знания!

На Изгрева в София 2/3 от състава са били жени, а 1/3 са мъже, които ходят като замаяни! А защо? Жените ги правят любовници, други се женят, после се развеждат. Раждат се деца, които без изключение станаха врагове на бащите си!

С това съм се срещал. И съм имал много големи неприятности!

23.1.3. За Благовест Жеков, който името му го има в „Изгревът”, т. 4, с. 615, като председател на Управителния съвет, бе насочено срещу „Изгревът”.

Отговорът от мен го има на с. 615-618. Прочетохте ли го?

На с. 600-605, е очерка – „Жечо Панайотов”. Следва – „Мнимият арестант” – с. 605-608.

Спомените на Жечо Панайотов се дължат на мен, и са записани от мен! Виж в „Изгревът”, т. 15, с. 5-194. Неговите снимки са от № 6-51.

Разгледахте ли ги? Е, какво ще кажете? Това съм го направил аз, а не синът му! Запомнете това! А се подписа срещу мен!

23.1.4. Милка Кралева и баща й Кралю Кралев мислят, че те са ръководителите на Бургаското Братство! Но те не са, защото те са протестанти!

Всички знаят това. И не ги приемат, както в Бургас, така и в София.

А защо вече няма Братство в Бургас? Защото с присъствието си, те го разбиха!

А имало ли е Братство в Бургас? Ще си прочетете „Изгревът”, т. 25, който е за Бургаското Бело Братство! А приложените снимки са от № 114.

Някой да е чел този том, или пък да е разглеждал тези снимки от т.н. Бургаско Бело Братство? Няма такива хора!

Е, щом ги няма, тогава ще се разхождат на „Кара баир”, в местото си, оградено с 3 реда бодлива тел! Това е за финала. По-хубав финал, няма да срещнете и да намерите от този – 3 реда бодлива тел!

 

54. МИЛКА КРАЛЕВА СРЕЩУ СЪСТАВИТЕЛЯ НА „ИЗГРЕВЪТ”

54.1. Милка Кралева напусна съпруга си, придружена от баща си, който бе подложен на подигравки от тях двамата!

Двата куфара бяха занесени на гарата, купени им бяха билетите, и изпратени по живо и здраво!

Скарахме се заради „майстор Борис”! И заради него те избягаха!

За тях двамата, той беше Господ!

54.2. Всички пари и задължения по издръжка на детето й Богдана, съм изпращал! Нищо не съм пропуснал! Аз съм много точен със сметките си!

54.3. По онези години се водеше голяма борба със семейство Гобо във Франция, които бяха задържали архива на Анина Бертоли, която беше го обещала и предала на мен.

Всички истории и писма са описани в „Изгревът”, т. 10, с. 743-759, и там ще прочетете на с. 744, 749, как Милка Кралева активно се включва с другите срещу Вергилий Кръстев.

А за този архив, само аз знаех! И какво има в него!

Изведнъж изскочиха като хищници срещу мен!

54.4. „По следите на архива на Бертоли и борбите за получаването му” – виж „Изгревът”, т. 11, с. 814-825.

Онези, които работеха срещу мен – виж на с. 822-824.

Към тях се присъедини и Милка Кралева срещу Вергилий Кръстев, с цел да не му се предаде архива!

54.5. Виж „Изгревът”, т. 12, с. 873-874; 875-877 за този архив, и с. 888-889.

54.6. Виж „Изгревът”, т. 13, с. 807-810 – как архива бе разбит и ограбен.

54.7. Виж „Изгревът”, т. 16. с. 852-853 – как онези, които откраднаха архива на Анина Бертоли, издават променено Слово на Учителя Дънов – с. 852-853.

С всичките тези хора, посочени в томовете на „Изгревът”, участваше и Милка Кралева срещу Вергилий Кръстев!

Накрая всички успяха срещу Вергилий Кръстев, и той не получи архива, а другите го разграбиха и започнаха да издават променено Слово на Учителя!

Явиха се като човеци, които са високо издигнати, и могат да променят Словото на Учителя Дънов. Такова бе обяснението, и цялостната картина на кражбата на архива от мен.

54.8. Виж в „Изгревът”, т. 10, с. 760 в точка 8, където са описани томовете, в които са описани лицата, които ограбиха архива на Бертоли:

„Изгревът”, т. 8, с. 559-562, 572-596; т. 9. с. 791-797; т. 10, с. 743-759.

54.9. В „Изгревът”, т. 21, с. 740-767 в писмата на Светозар Няголов до рождената му сестра Величка Няголова, описва много точно каква е борбата между семейство Гобо и между нас, които искаме архива на Бертоли.

В „Изгревът”, т. 23, с. 830-832, много добре е описана историята за кражбата на архива на Анина Бертоли от точка 23 до точка 31, на с. 832.

54.10. В следващият етап – Милка Кралева с Мария Кисьова, двете тръгнаха от град на град по цела България, и говореха срещу „Изгревът”.

„Майстор Борис” изпрати и двете си любовници срещу мен! Месеци и години вървяха!

Аз само гледах, наблюдавах и слушах какво ми разказваха онези, които четяха „Изгревът”, и го приемаха!

За доказателство – виж в „Изгревът”, т. 9. с. 830-831; т. 10, с. 743-747; т. 11, с. 793-803.

54.11. А какво представлява Милка Кралева като музикант – виж в „Изгревът”, т. 11, с. 797-798 от точки 17-19. Ще си прочетете как работят срещу мен.

54.12. В „Изгревът”, т. 12, с. 875-877, ще прочетете какъв е механизмът за атаката срещу „Изгревът”, и ролята на семейство Кралеви.

54.13. В „Изгревът”, т. 15, с. 884-886 – „Архивът, събиран 30 години от Вергилий Кръстев, се разпродава от Милка Кралева и Кралю Кралев”.

Това Ви е достатъчно в този живот да си го прочетете, проучите и да се определите кому да вярвате и на къде да вървите!

54.14. В „Изгревът”, т. 23, с. 832—833, точки 32—44, ще прочетете за ролята на Милка Кралева срещу Вергилий Кръстев, при големите разправии със семейство Гобо за архива на Бертоли.

54.15. В „Изгревът”, т. 24, с. 399 – „Най-големият предател -протестантин Кралю Кралев.”

54.16. В „Изгревът”, т. 25, с. 468-490, са спомените на Кралю Кралев.

54.17. В „Изгревът”, т. 26, с. 1012, точки 16, 17, е описано, как е продаден архива, и как е трябвало аз отново да го изкупувам.

И как накрая се подиграха с мен – в точка 17.

54.18. В „Изгревът”, т. 31, на с. 326-328; 328-329, е за двете Песнарки – на Кирил Икономов и Мария Златева. Приложени са в обвиненията на Милка Кралева срещу мен за Мария Златева!

54.19. „Исторически паралели и пътят на предателите” – с. 335-338 -за Милка Кралева.

54.20. Приложение от „Сила и Живот” на Милка Кралева, където пише какво издава. А на с. 344 пише кой е нейният ръководител – Борис Николов!

54.21. В „Изгревът”, т. 31, с. 374-410, е материалът за Лиляна Табакова, където Милка Кралева отива при Лиляна и се опитва да ми пречи на работата с нея!

54.22. В „Изгревът”, т. 31, с. 405-411 – Защо не ми се предаде архива, където първата братовчедка на Милка, т.е. Божанка Кралева се намесва, и воюва отново срещу Вергилий Кръстев! Виж с. 789 от този 31 том, в точка 13. Е, какво ще кажете за тази точка?

54.23. „Изгревът”, т. 32, с. 1142-1143, е описано кои са онези, които откраднаха архива от Витоша.

54.24. Има още много нарушения от Милка Кралева и нейния баща Кралю Кралев към моята Програма, която движа! Но ги оставям за следващия път.

54.25. Искам да заявя, че твърдо съм решил да пусна историята на цигулките на Учителя Дънов!

Ще изчакам да намеря най-подходящия момент и подходяща форма, за да го поднеса за печат! И тогава ще проверите, какво има да стане!

Не се шегувам! Имам големия опит, и знам какво следва в такива случай!

Революция ли? Не! Ще дойдат, и ще следват тайфуните! А къде? – Не казвам!