КОЙ прикрива служителите, отличили се в процеса срещу 15-те евангелистки пастори?

Редакционно изявление

Уважаеми,
Преди седем години, редакционният екип на Pastir.org съобщи за „прикриване” на имената на „служителите, отличили се в процеса срещу 15-те евангелистки пастори”. Публикуваните документи на Archives.BG съдържат Протоколи и решения на Политбюро на БКП за периода 1945-1989г. ПРОТОКОЛ № 18 ОТ 10 МАРТ 1949 (Ф.1Б; оп. 6; а.е. 585, 229–18–10–1949-).

Умишлено или не, в тях са пропусните имената на „служителите, отличили се в процеса срещу 15-те евангелистки пастори”. Уверете се сами на интернет адрес: [http://archives.bg/politburo/bg/2013-04-24-11-12-48/dokumenti/1944-1949/229–18–10–1949-]

д-р Вениамин Пеев проследява съдбата на сценаристите на пасторския процес след 1949 така:

„Основанието ни да се запитаме за това е свързано с любопитната подробност, че в един протокол от заседание на Политбюро на ЦК на БКП под № 18/10.III.1949 г., т.е. само два дни след приключването на процеса, висшите партийни функционери победоносно обсъждат в една от точките „служителите, отличили се в процеса срещу 15-те евангелистки пастори”. Протоколът обаче е изгубен по някакъв начин. Този факт поражда други сериозни въпроси!”

Двата пастирски процеса от 1948-1949 осъждат 15 евангелски служители обричайки тях, семействата им, църквите които ръководят и евангелското движение в България. Повече от 60г. по-късно, осъдените и техните семейства заслужават отговор на въпроса: Кой прикрива служителите, отличили се в процеса срещу 15-те евангелистки пастори? КОЙ?