Евангелската методистка мисия и протестантското училище в Свищов

Свищов. Принос за историята му. Свищов, 1929, с. 72-74. протойерей Стефан Ганчев Началото на методисткото дело в гр. Свищов е положено през 1863 г. от добре известния американски мисионер Д-р Алберт Лонг. При своето посещение в града, той се запознал с някои тогавашни градски първенци и на събрания в частни приятелски къщи, придобил последователи. След […]

Read More

„Lightened to enlighten” или първата страница от историята на Езиковата в ЛОВЕЧ

Иво Райнов 10.12.1881 година – Джеймс Чалис основава американското девическо училище в Ловеч. Както и да гледаме фактите, това е рождената дата на Ловешката езикова гимназия. Не само, защото днес учим на същото място, купено от Чалис преди близо 130 години. Не само, защото част от сградите, които посещаваме ежедневно, пазят спомена за американското протестантско училище. […]

Read More

Американското научно-богословско училище в Свищов

„Уилището е устремено напред към превръщането му в Американски институт за наука и теология“ [3-148] Сградата на училището е построена специално за методистката мисия и представлява архитектурно произведение наподобяващо модерната тогава виенска архитектура. За изграждането и е закупено подходящо място в центъра на Свищов и по план в нея са предвидени помещения за учебни класни […]

Read More