Rev. C. F. Morse: An English and Bulgarian Vocabulary (1860)

Речник в две части: Английско-български и българско-английски Съставен от мисионера С.Ф. Морз с помощта на Константин Василиев. Константинопол. Отпечатан от А. Манасян (1860) [pdf-embedder url=“https://protestantstvo.com/wp-content/uploads/2012/09/MORSE.pdf“ width=“580″ height=“700″]

Read More

Rev. C. F. Morse: Grammer of the Bulgarian Language (1859)

Преп. Чарлз Морз: ГРАМАТИКА на българския език с упражнения и речник Галата, Константинопол. Отпечатана от Д. Цанков (1859) [pdf-embedder url=“https://protestantstvo.com/wp-content/uploads/2012/09/Morse-1859-Bulgarian-Grammer.pdf“ width=“580″ height=“700″] Rev. C. F. Morse: Grammer of the Bulgarian Language (1859)

Read More

Митко Матеев: На Словото Ти уповавах

На Словото Ти уповавах (PDF) Митко Матеев | Издателство: ВЕРЕН, 1993 г. Тази книга пастор Митко Матеев посвещава на младото поколение като лично свидетелство за преживения ужас по време на тоталитарната диктатура. Разказът е за лично преживяната от автора трагична история в процеса срещу евангелските пастори от 1948–49г. [pdf-embedder url=“https://protestantstvo.com/wp-content/uploads/2011/11/Mateev.pdf“ width=“600″ height=“700″]

Read More