Vatralsky at Y. W. C. A. – 1894

Y. W. C. A. | Cambridge Tribune, Volume XVII, Number 6, 14 April 1894 Saturday evening the young Indies’ prayer Meeting at 7.15 o’clock. Bible study at 7.45 o’clock. Mrs. Carlos L. Page leads the meeting at 4.30 o’clock Sunday afternoon. Subject: „How antl Why Should We I’ray?“ President’s Bible hour Monday at 3 o’clock. Subject […]

Read More

Основаване и организиране на мисията в Свищов

След освобождението, в годините когато Петър Дънов учи в Свищов,“… в Северна България е имало мисионерска дейност на 9 места: Русе, Свищов, Търново, Ловеч, Орхание/Ботевград/, Лом, Плевен, Видин и Тулча.“ [3-142] „Началото на методисткото дело в Свищов е положено през 1863 година от д-р Алберт Лонг-американски мисионер, завършил богословие в Бостънският университет, професор и известен […]

Read More