Преди 160г., на 22 октомври 1859г., се открива мисионерската станция в Пловдив

Преди 160г., на 22 октомври 1859г., се открива мисионерската станция в Пловдив

В поредицата от изследване за мисията на американските мисионери в България, откривам в труда на Пенка Ангелова „Преподобният д-р Джеймс Ф. Кларк в Пловдив“: „Конкретно решение за станция в Пловдив е взето на 12 март 1859 г. от мисията в Константинопол (Истанбул) и по-късно тук са изпратени Уилям Мериам и Джеймс Кларк със съпругите си. […]

Read More
Кой е първия български протестант?

Кой е първия български протестант?

ВЪЗНИКВАНЕ, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ПРОТЕСТАНСТВОТО В БЪЛГАРИЯ /конспект/ Както „историята на едно житно зърно е история на цялата жътва, така аз ще опитам чрез споменаването на само някои интереснни факти, да пресъздам цялостната история на евангелизма в България. Началото на евангелското дело у нас започва, според мен, през 1844 г., когато д-р Елиас Ригс […]

Read More
ПРОТЕСТАНТСКА ПРОПАГАНДА И БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ В СТАРА ЗАГОРА

ПРОТЕСТАНТСКА ПРОПАГАНДА И БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ В СТАРА ЗАГОРА

ПРОТЕСТАНТСКАТА ПРОПАГАНДА И БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ В СТАРА ЗАГОРА ОТ РЕГИОНАЛНОТО КЪМ НАЦИОНАЛНОТО. ПРОСВЕТНОТО ДЕЛО И МУЗЕИТЕ, 2016 PROTESTANTISM AND BULGARIANS IN STARA ZAGORA (50s – 70s of XIX century.) Vanya Doneva Protestant missions in the Bulgarian lands are entwined in the process of Bulgarian national revival in the nineteenth century. Protestant centers of activity in […]

Read More