Кой е първия български протестант?

Кой е първия български протестант?

ВЪЗНИКВАНЕ, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ПРОТЕСТАНСТВОТО В БЪЛГАРИЯ /конспект/ Както „историята на едно житно зърно е история на цялата жътва, така аз ще опитам чрез споменаването на само някои интереснни факти, да пресъздам цялостната история на евангелизма в България. Началото на евангелското дело у нас започва, според мен, през 1844 г., когато д-р Елиас Ригс […]

Read More
ПРОТЕСТАНТСКА ПРОПАГАНДА И БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ В СТАРА ЗАГОРА

ПРОТЕСТАНТСКА ПРОПАГАНДА И БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ В СТАРА ЗАГОРА

ПРОТЕСТАНТСКАТА ПРОПАГАНДА И БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ В СТАРА ЗАГОРА ОТ РЕГИОНАЛНОТО КЪМ НАЦИОНАЛНОТО. ПРОСВЕТНОТО ДЕЛО И МУЗЕИТЕ, 2016 PROTESTANTISM AND BULGARIANS IN STARA ZAGORA (50s – 70s of XIX century.) Vanya Doneva Protestant missions in the Bulgarian lands are entwined in the process of Bulgarian national revival in the nineteenth century. Protestant centers of activity in […]

Read More
Elias Riggs (1810-1901) and American Missionary Activities in the Ottoman Empire

Elias Riggs (1810-1901) and American Missionary Activities in the Ottoman Empire

American Board of Commissioners for Foreign Missions (ABCFM) and “Nominal Christians”: Elias Riggs (1810-1901) and American Missionary Activities in the Ottoman Empire Mehmet Ali Doğan ИЗТЕГЛИ A dissertation submitted to the faculty of The University of Utah in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Middle East Studies/History Department […]

Read More