„Зорница“ и отразяването на Априлското въстание 1876

Момчил Петров, Весела Илиева, Георги Димитров и Доний К. Донев През 1872 г. на Второто годишно събрание на Мисията за Европейска Турция делегатите натоварват д-р Ригс със задължението да подпомогнe по-нататъшното развитие на вестника. Успешно е приключило отпечатването на българския протестантски превод на Библията и “Зорница” излиза на преден план като основна цел в издателските […]

Read More

The Harvard Crimson: Stoyan Krstoff Vatralsky

Lecture on Religious Life in Bulgaria. Saturday, February 25, 1893 Mr. Stoyen K. Vatralsky will speak tomorrow evening, Feb 26, at 7.30 in the Chapel of Shepherd Memorial Church, on his experience of religious life in Bulgaria. It is an interesting fact, that Mr. Vatralsky is the first Bulgarian student who has ever been at […]

Read More