Евангелската църква в Ямбол: Неразказаната история

Евангелската църква в Ямбол: Неразказаната история

Историята на Ямболската евангелска църква съвсем не е неразказана. Тя е многократно писана и преписвана от поколенията. Но заради важността на църквата за евангелското дело в България, дошло е времето тази история да се разкаже още веднъж. Този път на едно ново поколение, което не е я познава. Това е и целта на настоящата статия. […]

Read More

По кръв славянин, по народност българин, по сърдечен избор евангелист

СТОЯН ВАТРАЛСКИ: Славянство и хусизъм Реч държана на Славянския евангелски събор в Прага Християнски свят, Г. XX, бр. 10 (Х.1911), с. 4-5. Скъпи братя славяни и мили в Христа евангелисти, Аз ви нося поздрав от София, столица на най-младото европейско и славянско царство. Приветствувам ви от Първата българска евангелска църква в София, България. Аз съм по […]

Read More