ubileiat _na_stoian_vatralski

Човека, общественика, учителя, писателя, идеалиста и родолюбеца

Ватралски на 70 години Юбилеят на Стоян Ватралски

Зорница, Г. XLIX, бр. 13, (2.IV.1930), с. 1.

Йос. Исаков

Една странна фигура. Тя буди възторзи в едни, недоумение в други. Някои го превъзнасят, други го пренебрегват. И може би, тъкмо за това обективното отнасяне към личността и делото на Ватралски досега до голяма степен е страдало. Защото всички тези, които ревностно са го подценявали или надценявали, всъщност са му пакостили.

Като чужденец г. Ватралски минава край множествата. Далечни и недостижими остават за тях неговата светла мисъл и чисти възторзи. Непознат и странен се явява г. Ватралски и сред избраните, сред хората на перото и духа, които създават културата на българското племе. Неговата поезия, капризна и своеобразна, по своето съдържание и дълбочина на мисълта, рязко се отличава от творчеството на другите български поети, мнозина от които са роби на формата и маниера. Г. Ватралски влива една нова освежителна струя в нашата литература. Той се издига над формата, за да се задълбочи и обогати съдържанието. За него изкуството не е цел, а средство. И като средство той го използва, за да разкрие съкровищницата на своята детска душа и щедро да раздаде нейните бисери. Литературният път на г. Ватралски, това е една самотна, светла ивица, която води към голготския кръст. Христос, това е извора, вдъхновението и целта на Ватралсковото творчество. В това отношение, колко различен по схващане и път е той от другите наши поети, и затова именно, колко повече трябва да бъде опознат и правилно оценен.

Тези дни г. Ватралски ще отпразнува своята седемдесетгодишнина и петдесет години от своята писателска и обществена дейност. Г. Ватралски е евангелист Не само човека, но и общественика, учителя, сказчика, писателя, бореца, идеалиста и родолюбеца Ватралски е проникнат от евангелските идеали и неуклонно и вярно им служи. Той е една от най-характерните фигури, на които се радва българският евангелизъм.

Ние се радваме на него. Радваме се на неговото постоянство. Ценим полезната му обществена и писателска дейност. Гледаме към него като хубав пример на безкористна служба към род и родина, вдъхновена от Евангелието. И по случай празненството за неуморната му полувековна дейност, поднасяме му искрените си поздрави и пожелания. Бог да Ви запази и вдъхнови, дядо Ватралски, за да ви се радваме и ни ползвате още дълги, дълги години!

Юбилейна годишнина 1860-1930 г. Стоян Ватралски
Зорница, Г. XLIX, бр. 13, (2.IV.1930), с. 1. Н. Ив. Цаков

В тази колона, както сте забележили, поставяме портрети на видни държавници, писатели и хора, които са дали нещо на света и своята родина.

Всички досега са били чужденци. И аз се радвам, че мога да поставя лика на един българин и че той достойно представлява България. И това е евангелският поет и писател, г. Стоян Кр. Ватралски. Ако той бе православен, уверен съм, неговото име и творчество щеше да бъде много по-известно и ценено. Неговите поеми, по своята дълбочина на мисълта, по истинското познаване на живота, пропити с Християнски дух и чист морал и със своя сарказъм и бичуване обществените недъзи, идат след поемите на нашия народен поет и писател Ст. Михайловски. Всеки, който желае да изучи неговото творчество трябва да прочете сбирките му: „Битие“ и „Първом Правда“.

Г-н Ватралски е бил и член на редакционния комитет на нашия вестник. Неговите статии, пълни със сочни мисли, стегнат стил и дълбоко проникване в разгледваната тема, са били от голяма полза за нашите читатели. За това, разбира се му е помогнало солидното образование, получено в Харвардския университет в Америка.

Всеки е свободен да приеме или отрече творчеството на г. Ватралски, но никой не може да оспори неговата гореща любов към България. И това главно искам да изтъкна тук. Само един идеалист, какъвто е г. Ватралски може да обича и работи, да издигне името на своето отечество в чужбина, без да очаква награда за своя труд. Колцина са такива българи? Колко души са иждивили свои средства, за да отидат в странство и да защитават България и нейната права кауза? Много малко.

През Балканската война г. Ватралски замина за Англия с цел да държи сказки за България. Благодарение вещото познание на английски език и личните си връзки с братя Ноел и Чарлс Бъкстон, Сър Едуард Бойл и др., неговите сказки спомогнаха много да осветлят английското обществено мнение и го спечелят за българската кауза.

Г-н Ватралски също използува пребиваването си през 1924 и 1925 г. в Съединените Щати да представи българската кауза пред американското обществено мнение. Тогава той обиколи много американски градове и със сказките си изтъкна болките и неволите на българското племе.

На 7-и того, по инициативата на неговите приятели ще се празнува 70 години от рождението на г. Ватралски и 50 години от неговата обществена дейност. По този случай ние искаме да изкажем нашите добри чувства не само към поета г. Ст. Ватралски, но главно към родолюбеца и добрия гражданин. Желаем му здраве, сила, бодрост и още творчество.