Николай Аретов: Жените в протестантските мисии и модернизацията на

Barbara Reeves-Ellington Domestic Frontiers. Gender, Reform, and American Interventions in the Ottoman Balkans and the Near East. Amherst and Boston: University of Massachusetts Press, 2013, 214 р. Българската история и култура от ХІХ в. е област, която отдавна привлича вниманието на много изследователи, значителна част от източниците са изследвани, натрупани са и немалко интерпретации. В […]

Read More

Протестантството в България и жените

Светла Енчева Когато през ХХI век в академичен дискурс става въпрос за „съвременната жена“, е априорно ясно, че „съвременната жена“ е, ако използваме известния израз на Карл Маркс, „абстракция без практическа истинност“. Дори и да се абстрахираме от глобални разлики като например възможността жена да стане държавен глава в някои страни и неприемливостта жените да […]

Read More