Методистките епископални църкви в България

Ред. Евгения Марс. София, Евгения Марс, 1929, с. 362-363 Пастор Васил Г. Зяпков Роден в 1900 г. в с. Дуран-Кулак, Балчишко. Родителите му са били скромни, трудолюбиви българи от Котел. Завършил гимназия във Варна. Още като ученик във Варна започнал да посещава евангелската църква, където всичко го пленило. След редовно посещаване, той се обръща към […]

Read More

Честване на 80 годишнината на Съюз на Евангелските Петдесятни Църкви в България

Хронология на събитията, свързани със сформирането на съюза през 1928 г. Д-р Теол. Доний К. Донев 1876: Априлско въстание 1878: Освобождение на България 1886: Иван Ефимович Воронаев се ражда в Русия с името Никита Петрович Черкесов. 1887: Олга Заплишна е родена в Бургас. 1888: Дионосий Михайлович Заплишни е роден в село Пугачовска, Киевска губерния. 1896: […]

Read More

Пререгистрацията на евангелските църкви и Бялото братство в края на 50-те – началото на 60-те години на ХХв.

ac. Живко Лефтеров В своята книга „Безкръвното гонение на църквата” пастор Павел Игнатов посвещава една подглава на въпроса, озаглавявайки я „Регистрацията като натиск върху Църквата”…. задоволявайки се единствено с общи разсъждения, нямащи нищо общо със заявената тема. В следващата си книга „Проблеми на евангелизма”, Павел Игнатов отново се спира на въпроса с регистрацията на евангелските църкви…. […]

Read More