140 години от пилотния брой на вестник Зорница през декември 1875г. в Цариград

Вестник „Зорница” | Zornitsa.net След успешно популяризиране като образователно списание, ЗОРНИЦА започва да излиза и като първия български седмичен вестник през 1875г. Пилотният брой е отпечатан от протестантските мисионери в Цариград последния петък на месец декември. Вестник Зорница е най-старият седмичник и протестантско издание на български език – истинската Зорница на българския протестантизъм. Присъства във […]

Read More

Печатарите арменци в Цариград през Възраждането

Приноси за българската духовна пробуда Печатарите арменци в Цариград през Възраждането Доц. д-р Петър Парижков През втората половина на XIX в. в Цариград работят 7 печатници – собственост на арменци. Те издават общо 202 български книги, с което принасят неоценими заслуги за просвещението на българския народ, за неговото национално самосъзнание. В печатницата на А. Минасиян […]

Read More