Сърдечното изпращане на п-р М. Ж. Марков в София

Български бранител (Бургас), Г. X, бр. 103 (102), (111.1939), с. 8. В. Бургаски фар, бр. 5116, с. 1, под горния надслов пише: Сърдечно изпращане на п-р М. Ж. Марков в София В петък с вечерния влак членовете на I-а Бургаска евангелска църква, ведно с младежката група при същата, с прискърбие изпратиха за София своя любим […]

Read More

Първа евангелска църква – София (1864г.)

Началото на Първа евангелска църква – гр. София е поставено през 1864 г. от синовете на православния свещеник поп Тодор -Георги и Михаил и жените им и двете му дъщери. Това съвпада с работата на първите мисионери Чарлз Морс и д-р Хенри Хаскел, които пристигат в София, за да проповядват благовествието в 1862 и 1863 […]

Read More