Поява и развитие на протестантството в България

Петър Шопов Поява и развитие на протестантството в България(И едно частно мнение въз основа на историческия опит каква трябва да бъде дейността на протестантските проповедници в днешна България) Протестантството като резултат от Реформацията през XVI в., като отхвърляне на църквата като източник на власт и авторитет, за да се превърне в доброволен съюз на вярващите, […]

Read More

Поява и развитие на протестантството

Протестантската Реформация, чието начало традиционно отнасяме към първите десетилетия на XVI в., е едно от най-важните събития в световната история. Протестантизмът, който първоначално се стреми да промени католическата църква, се превръща в самостоятелно християнско изповедание. Това не само слага край на дотогавашното единство на западното християнство, но определя в значителна степен историята на Европа, а […]

Read More

ПОЯВА И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА БАПТИЗМА В БЪЛГАРИЯ

Откъс от книгата: Познатата непозната църква Евангелските баптистки църкви в България са част от протестантското течение в християнството. Първите протестантски мисионери пристигат в България едва през ХІХ век, защото в периода на Реформацията и Просвещението в Европа, България се намира под Османско владичество.Тя остава изолирана от обществения и политическия живот на европейските страни. Църковните процеси […]

Read More