ПОЛИТИЧЕСКИ КОНТЕКСТИ НА НАВЛИЗАНЕТО НА ПРОТЕСТАНТСТВОТО В БЪЛГАРИЯ

(върху случая на Баптистката църква) Светла Енчева Настоящото изложение си поставя за цел да анализира характеристиките на протестантското в България във връзка с политическите контексти на навлизането им. Тъй като жанрът “доклад за конференция” предполага стегнатост на изложението, ще се спра основно на Баптистката църква. Тук веднага възникват въпросите – а съществува ли изобщо подобна […]

Read More
Политически процеси след Освобождението и българската протестантска общност

Политически процеси след Освобождението и българската протестантска общност

Момчил Петров, маг. ист. Институт за българска протестантска история Протестантството в България започва своето развитие в условията на османско владичество. Развитието в условията на ислямска империя, макар и повлияна от процесите в европейските общества през 19 в., определят конкретен модел на поведение, към който протестантската общност се придържа в продължение на десетилетия. Освобождението на част […]

Read More