Печатарите арменци в Цариград през Възраждането

Приноси за българската духовна пробуда Печатарите арменци в Цариград през Възраждането Доц. д-р Петър Парижков През втората половина на XIX в. в Цариград работят 7 печатници – собственост на арменци. Те издават общо 202 български книги, с което принасят неоценими заслуги за просвещението на българския народ, за неговото национално самосъзнание. В печатницата на А. Минасиян […]

Read More