САЩ и Балканите в края на ХІХ и началото на ХХ в.

Пламен С. Цветков [PDF] Когато първите американски мисионери пристигат на Балканите през първата половина на ХІХ в., Съединените щати са все още периферна, макар и бързо развиваща се държава. Във всеки случай доктрината, която американският президент Джеймс Монроу оповестява през 1823 г., е очевиден израз на страховете, типични за една малка страна пред домогванията на […]

Read More
Митко Матеев: На Словото Ти уповавах

Митко Матеев: На Словото Ти уповавах

На Словото Ти уповавах (PDF) Митко Матеев | Издателство: ВЕРЕН, 1993 г. Тази книга пастор Митко Матеев посвещава на младото поколение като лично свидетелство за преживения ужас по време на тоталитарната диктатура. Разказът е за лично преживяната от автора трагична история в процеса срещу евангелските пастори от 1948–49г. [pdf-embedder url=“https://protestantstvo.com/wp-content/uploads/2011/11/Mateev.pdf“ width=“600″ height=“700″] Митко Матеев е учил […]

Read More

СЪРЦЕ, ОТДАДЕНО НА БОГА

Ангелина Александрова Едно почти забравено минало. За някои непознато, а за други – реално, тъй като споменът за една идеология, наречена комунизъм, е все още жив. Това е време, белязано с много жертви и проливане на невинна кръв. Една от целите на тогавашната държавна политика е да унищожи Църквата като институция и да я заличи […]

Read More