Едно пророчество за Н. Бл. Г. пастор М. Ж. Марков в 1930 г.

Български бранител (Бургас), Г. IX, бр. 97/8 (IX-X.1938), с. 5. Стоян Кр. Ватралски (+ 30 авг. 1935г.) Когато нашият юбиляр г. п-р Марков се завръщаше през 1930 г. от Съединените Щати, където бе завършил образованието си със своята другарка, той бе наречен „Надеждата на България“ от покойния Ватралски в сп. „Духовна Обнова“, с. 4 и […]

Read More

Как градът Бургас изпрати пастира си г. Марков

Български бранител (Бургас), Г. X, бр. 103 (102) (III.1939), с. 7-8. Вера Грабовска Членовете на Бургаската евангелска църква и целия град със скръб посрещнаха новината за заминаването на п-р Марков и вечерта на 22-и ноември всички присъствуваха на изпращателното събрание. То беше сякаш погребална служба: един по един ставаха и със сълзи на очи му […]

Read More

Изпращането на п-р Марков от Бургас

Български бранител (Бургас), Г. X, бр. 103 (102) (111.1939), с. 5-7. „Министър не е бил така изпращан… “ – Отзиви на пресата и пр. Не изпращане, а сякаш погребение с припадъци и сълзи. – Какво са казали видни граждани? Проклятие към виновниците, които и да са, Бог ги знае… Бойни, честни, и верни бранители от […]

Read More