Робърт Колеж

Весела Илиева, Момчил Петров и Доний К. Донев В историята на българското национално Възраждане Робърт колеж е забележително явление. Самото име се превръща в нарицателно за високото качество на образованието и възпитаниците му. Ролята му в предосвобожденската ни национална култура е самостойна и уникална. Преди 35 години, на 20 юли 1971 г. приключи самостоятелната си […]

Read More