д-р Елиас Ригс

 Християнски свят, Г. X, бр. 5 (V.1901), с. 88-90. Джемс Мартино На 3 (16) миналий януарий д-р И. Риггс, ветеранинът-мисионерин, свърши земното си поприще в дома си в Скутари, Цариград. Ето що пише за него и неговата деятелност д-р Ал. Л. Лонг в „Christian Advocate“, органа на Методистката епископална черква в Америка. „Д-р И. Ригс почнал […]

Read More