Иван Вазов за „Битие“ на Ст. Ватралски

Иван Вазов до Стоян Ватралски Писмо. Факсимиле Многоуважаемий г-н Ватралски, Благодаря Ви за прекрасната книга „Битие“, която прочетох с удоволствие. Вие сте от поетите, които знаят за какво пишат Аз бих желал да видя нашата поезия да се развива из вашата посока. Чувство, мисли, тенденции – всичко в книгата е хубаво, запечатано с благородство. Тя ще […]

Read More