Българският поет и публицист Стоян Крстьов Ватралски в Америка

Стоян Крстьов Ватралски в Америка, Духовна обнова (Пловдив), Г. IV, бр. 2 (II.1925), с. 1-3. Павел Мишков Българският поет, сказчик, публицист и чифликчия, Стоян Кр. Ватралски е в Америка от няколко месеца. Той е отишъл в Съединените Щати, за да присъствува на тридесетгодишното събрание на своя клас в Харвардския университет, където е завършил висшето си образование. […]

Read More

Българският Великден и Проектът за Българска национална протестантска църква*

Момчил Петров, Весела Илиева и Доний К. Донев Един от най-важните процеси в историята на Българското възраждане е борбата на българското общество за създаване на Независима национална църква. Множество исторически изследвания разглеждат различните аспекти на този ключов момент в изграждането на съвременната българска нация. Тази статия ще засегне един слабо известен епизод от събитията, свързани […]

Read More