Протестантството в България и жените

Светла Енчева Когато през ХХI век в академичен дискурс става въпрос за „съвременната жена“, е априорно ясно, че „съвременната жена“ е, ако използваме известния израз на Карл Маркс, „абстракция без практическа истинност“. Дори и да се абстрахираме от глобални разлики като например възможността жена да стане държавен глава в някои страни и неприемливостта жените да […]

Read More

Въведение към протестантската история на България

Момчил Петров, Весела Илиева и Доний К. Донев Протестантската общност в България е една от най-слабо изследваните религиозни малцинства в нашето общество – причина, която налага и настоящото изследване. Този факт е отчасти обясним с относителната малочисленост (спрямо обществото като цяло), както и с незначителното влияние, което на пръв поглед оказват протестантите върху развитието на […]

Read More

Костадин Томов – мощно употребен от Бог за България

Костадин Томов – мощно употребен от Бог за България Второ разширено издание на книгата “Божият човек Костадин Томов” Материалите събраха: Т. Димитров , Г. Гетов (с) 2002, Издателство “Хармония” – Пловдив Всички права запазени. СЪДЪРЖАНИЕ Предговор от издателство “Хармония” Скъпи читатели, с особено задоволство ви представяме книгата, описваща живота на първия български апостол на вярата, […]

Read More