Американците откриват българите: 1834–1871

Американците откриват българите: 1834–1871 Студия (1) на проф. д-р Джеймс Ф. Кларк (САЩ) Макар Великобритания и Русия да играят — по разбираеми причини — водещите роли в „българските работи” в периода 1876—1878 г., шепа американци вземат решаващо участие в разкриването и разпространяването на вестите за турските кланета в България — нещо, което задвижи верига от […]

Read More