За Андрей С. Цанов и за създаването на Българското евангелско дружество през 1875 г. в Самоков

Елена Хаджиниколова [PDF] Създаването на Българското евангелско дружество през 1875 г. в Самоков се приема за лична заслуга на Андрей С. Цанов, изтъкнат български политик и общественик, богата творческа личност, която е малко позната в българската историографията. Андрей С. Цанов е известен преди всичко със своите литературни творби и със списването на няколко евангелистки списания. […]

Read More

Pano Gospo Divoff (Gospodinoff) – 1875

Cambridge Chronicle, Volume XXX, Number 25, 19 June 1875 Pano Gospo Dlvoff, a native Bulgarian preacher, will deliver an address in the Pilgrim Church, Sunday afternoon, a 3 o’clock, on the missionary work In Bulgaria.

Read More